Michalski, G. (2018) „Kierunki zaangażowania Jana Korneckiego w prace zjednoczeniowe polskich towarzystw oświatowych w latach 1923-1935”, Studia Edukacyjne, (48), s. 151–168. doi: 10.14746/se.2018.48.10.