Mrozek , J. (2019) „Przemiany pozycji kobiety w PRL-u – wybrane konteksty”, Studia Edukacyjne, (54). doi: 10.14746/se.2019.54.15.