Iwanicka , A. (2019) „Nowe technologie w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Raport z badań”, Studia Edukacyjne, (54). doi: 10.14746/se.2019.54.16.