Starek, L. (2019) „Rodziny zastępcze w Czechach w kontekście pedagogiki specjalnej”, Studia Edukacyjne, (54). doi: 10.14746/se.2019.54.18.