Borzucka-Sitkiewicz, K. (2018) „ICT w edukacji, profilaktyce i terapii – przykłady dobrych praktyk”, Studia Edukacyjne, (48), s. 187–200. doi: 10.14746/se.2018.48.12.