Rajewska de Mezer , . J. (2018) „Wybrane problemy postępowania wobec nieletnich popełniających czyny karalne”, Studia Edukacyjne, (48), s. 229–248. doi: 10.14746/se.2018.48.15.