Czujko-Moszyk, E. (2018) „Sukcesy fińskiego systemu edukacji, czyli dlaczego Finlandia szczyci się jednym z najlepszych systemów szkolnictwa na świecie – porównawcze studium przypadku”, Studia Edukacyjne, (48), s. 349–365. doi: 10.14746/se.2018.48.23.