Gonen-Avital , S. (2018) „Różnice kulturowe w podejściu rodziców do trudności w uczeniu się ich dzieci oraz sposoby radzenia sobie z nimi – wprowadzenie do badania”, Studia Edukacyjne, (48), s. 401-409. doi: 10.14746/se.2018.48.27.