Nawrot-Borowska, M. i Krauze, E. (2018) „Sprawozdanie z Seminarium naukowo-metodycznego «Dzieci wojny i dzieci uchodźcy – o prawach dzieci z różnych perspektyw» Bydgoszcz, 17 maja 2018 roku”, Studia Edukacyjne, (48), s. 415-417. doi: 10.14746/se.2018.48.30.