Ratajczak, Łukasz P. . (2018) „Sprawozdanie z X Konferencji Organizacji Studenckich Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu «Między radością a cierpieniem. Wyzwania współczesnej pedagogiki» Poznań, 17 maja 2018 roku”, Studia Edukacyjne, (48), s. 417–424. doi: 10.14746/se.2018.48.31.