Futyma , S. (2017) „Zmysły i edukacja. O roli doświadczenia, wiedzy oraz selekcji (refleksja filozoficzna w edukacji)”, Studia Edukacyjne, (45), s. 67–75. doi: 10.14746/se.2017.45.6.