Kowalski , M. i Albański, Łukasz (1) „Our Kids: The American Dream in Crisis – nierówności w koncepcji kapitału społecznego Roberta P. Putnama (perspektywa edukacyjna)”, Studia Edukacyjne, (45), s. 123-138. doi: 10.14746/se.2017.45.10.