Markiewicz, E. (1) „W obronie tożsamości człowieka – globalizacja jako przyczyna modernizacji współczesnych systemów oświaty”, Studia Edukacyjne, (45), s. 281-290. doi: 10.14746/se.2017.45.19.