Wrona, D. (2020) „Cosplay – znaczenie fenomenu w relacjach uczestniczek”, Studia Edukacyjne, (56), s. 385-399. doi: 10.14746/se.2020.56.21.