Leksy, . K. (2020) „Znaczenie podejścia partycypacyjnego w promocji zdrowia i profilaktyce nowotworowej”, Studia Edukacyjne, (56), s. 309–321. doi: 10.14746/se.2020.56.17.