Chojak, M. (2020) „Neuropedagogika wśród dyscyplin naukowych – próba doprecyzowania nazewnictwa”, Studia Edukacyjne, (56), s. 369-384. doi: 10.14746/se.2020.56.20.