Jaskulska , S. i Jankowiak , B. (2020) „Postawy nauczycielek i nauczycieli wobec kształcenia na odległość w czasie pandemii COVID-19”, Studia Edukacyjne, (57), s. 47–65. doi: 10.14746/se.2020.57.4.