Borzucka-Sitkiewicz , K. i Leksy , K. (2020) „Społeczny ekshibicjonizm w Internecie jako nowe ryzykowne zachowanie polskiej młodzieży”, Studia Edukacyjne, (57), s. 89–101. doi: 10.14746/se.2020.57.7.