Wojnowski, K. (2020) „Aksjologia normatywna przykazań judaizmu Tarjag micwot – niektóre aspekty (do) nauczania i wychowania”, Studia Edukacyjne, (57), s. 161–176. doi: 10.14746/se.2020.57.11.