Góźdź, J. (2020) „Wpływ motywacji do nauki na ściąganie w szkole”, Studia Edukacyjne, (57), s. 257-266. doi: 10.14746/se.2020.57.18.