Kasprzak, M. . (2020) „Sprawozdanie z VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej «Education for learning society: An interdisciplinary approach» [Edukacja dla społeczeństwa uczącego się: podejście interdyscyplinarne], konferencja online, 6 lipca 2020”, Studia Edukacyjne, (57), s. 327–329. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/se/article/view/25065 (Udostępniono: 8 czerwiec 2023).