Cybal-Michalska , . A. (2020) „Kariera jako domena hierarchizująca przestrzeń społeczną – perspektywa funkcjonalno-strukturalna”, Studia Edukacyjne, (41), s. 21–36. doi: 10.14746/se.2016.41.2.