Cichocki , S., Czysz , R., Przybyła , T. i Klichowski , M. (1) „A jednak offline”: doniesienia z jakościowych badań nad hybrydyzacją samorzutnej aktywności poznawczej”, Studia Edukacyjne, (41), s. 117-129. doi: 10.14746/se.2016.41.8.