Jeruszka , . U. (2017) „Obszary poradnictwa i wsparcia społecznego w aspekcie poprawy zatrudnialności absolwentów szkół zawodowych”, Studia Edukacyjne, (44), s. 143–160. doi: 10.14746/se.2017.44.9.