Bernasiewicz , M. i Noszczyk-Bernasiewicz , M. (2020) „«Nieobecny ojciec» – casus rodzin nieletnich przestępców”, Studia Edukacyjne, (44), s. 161–175. doi: 10.14746/se.2017.44.10.