Jarczyńska, J. . (2020) „Nadmierne korzystanie z sieci społecznościowych przez młodzieŜ szkolną – charakterystyka zjawiska”, Studia Edukacyjne, (41), s. 237–260. doi: 10.14746/se.2016.41.15.