Rumianowska, A. (1) „O istocie języka w procesie edukacji ze szczególnym uwzględnieniem procesu kształcenia językowego”, Studia Edukacyjne, (41), s. 261-272. doi: 10.14746/se.2016.41.16.