Wołosiuk, B. . (2020) „Zaburzenia mowy a gotowość podjęcia nauki szkolnej”, Studia Edukacyjne, (41), s. 273–288. doi: 10.14746/se.2016.41.17.