Łuczak, M. (1) „Mobilność edukacyjna jako punkt zwrotny w biografii jednostki”, Studia Edukacyjne, (41), s. 289-306. doi: 10.14746/se.2016.41.18.