Kościańczuk, M. . (2020) „Metafory w słuŜbie budowania toŜsamości. Krytyczna Analiza Dyskursu jako narzędzie badania dyskursu katolickiego na temat mniejszości homoseksualnej i zwolenników teorii gender (na przykładzie medialnych wypowiedzi Dariusza Oko”, Studia Edukacyjne, (41), s. 307–322. doi: 10.14746/se.2016.41.19.