Junik, W. . (2020) „Wybrane narzędzia do pomiaru rezyliencji (resilience) wśród dzieci i młodzieŜy”, Studia Edukacyjne, (41), s. 335–358. doi: 10.14746/se.2016.41.21.