Bojarczuk, A., Kłysz-Sokalska, N. . i Schmidt, A. . (2020) „Sprawozdanie z Międzynarodowego Seminarium Naukowo-Dydaktycznego «Uczony – student – nauczyciel – rodzic: idea wielostronnego partnerstwa realizowana na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM» Poznań, 23 września 2016 roku”, Studia Edukacyjne, (41), s. 467–470. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/se/article/view/25250 (Udostępniono: 20 czerwiec 2024).