Chomczyński, P. (1) „Fotografia w badaniach nad stygmą społeczną. Wnioski metodologiczne z badań nad stygmatyzacją osób, które popełniły przestępstwo”, Studia Edukacyjne, (44), s. 177-194. doi: 10.14746/se.2017.44.11.