Matysiak-Błaszczyk , A. i Jankowiak, . B. (2020) „Znaczenie relacji przywiązania w cyklu życia człowieka. Analiza wybranych aspektów bliskich relacji”, Studia Edukacyjne, (44), s. 195–208. doi: 10.14746/se.2017.44.12.