Andraszczyk , W. (2020) „Młode kobiety w gangach: między wiktymizacją a maskulinizacją”, Studia Edukacyjne, (44), s. 231–246. doi: 10.14746/se.2017.44.14.