Kuszak, K. . (2020) „Dziecko w przestrzeniach języka ojczystego – wybrane aspekty”, Studia Edukacyjne, (42), s. 65–83. doi: 10.14746/se.2016.42.4.