Rosalska, M. . (2020) „Rozwój profesjonalny dyrektora szkoły – przesłanki dla rozwiązań instytucjonalnych”, Studia Edukacyjne, (42), s. 205–216. doi: 10.14746/se.2016.42.12.