Pawełek, K. . (2020) „Sprawozdanie z Międzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji «Aktualne zagadnienia pomocy jednostce w kryzysowych sytuacjach» (Актуальные вопросы помощи личности в кризисных состояниях) Brześć (Białoruś), 23-24 marca 2017 roku”, Studia Edukacyjne, (44), s. 445–450. doi: 10.14746/se.2017.44.31.