Adamczewski, J. K. (1) „ Sprawozdanie z IX Konferencji Organizacji Studenckich Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, 17 maja 2017 roku”, Studia Edukacyjne, (44), s. 452- 455. doi: 10.14746/se.2017.44.33.