Tomaszewska-Lipiec , R. (2017) „Praca zawodowa a funkcjonowanie rodziny – analizy i refleksje”, Studia Edukacyjne, (43), s. 165–176. doi: 10.14746/se.2017.43.10.