Gulczyńska, A. (2017) „Użyteczność stosowania pojęcia «rodzina normalna» – z perspektywy pomocy psychologiczno-pedagogicznej”, Studia Edukacyjne, (43), s. 177–192. doi: 10.14746/se.2017.43.11.