Maj , K. (1) „Uczelnia XXI wieku. Sieć społeczna studentów, absolwentów i kadry naukowodydaktycznej w innowacyjnym modelu kształcenia ideAGORA”, Studia Edukacyjne, (43), s. 205-221. doi: 10.14746/se.2017.43.13.