Kasperek, A. (1) „ Słowiańszczyzna w podręcznikach. Studium socjologiczne nad możliwością budowania alternatywnych narracji historycznych o początkach państwa polskiego”, Studia Edukacyjne, (43), s. 315-334. doi: 10.14746/se.2017.43.19.