Izabel S., R. (1) „Kultura, edukacja i tożsamość mniejszości – przypadek palestyńskich Arabów w Izraelu”, Studia Edukacyjne, (43), s. 335-349. doi: 10.14746/se.2017.43.20.