Litawa, A. (1) „Tomasz Maliszewski, Małgorzata Rrosalska (red.), Uniwersytety ludowe – pomiędzy starymi a nowymi wyzwaniami, Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016,”, Studia Edukacyjne, (43), s. 427-431. doi: 10.14746/se.2017.43.25.