Andraszczyk, W. (1) „Emilia Szymczak, Dynamika dostępu kobiet do studiów politechnicznych. Teoria i praktyka społeczna, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016, ss. 395”, Studia Edukacyjne, (43), s. 433-437. doi: 10.14746/se.2017.43.27.