Kot-Radojewska , M. (2018) „Zintegrowany system wsparcia studentów we współczesnej edukacji – dobre praktyki”, Studia Edukacyjne, (47), s. 185-195. doi: 10.14746/se.2018.47.12.