Gierczyk , M. (2018) „Wkład uzdolnionych jednostek i zachowań niekonformistycznych w cnoty w sferze publicznej”, Studia Edukacyjne, (47), s. 197-208. doi: 10.14746/se.2018.47.13.