Sobczak , A. (2018) „McJob – między dehumanizacją pracy a wstępem do kariery zawodowej”, Studia Edukacyjne, (47), s. 245–256. doi: 10.14746/se.2018.47.16.