Hajkowska, M. (2018) „Edyta Głowacka-Sobiech, Katarzyna Kabacińska-Łuczak (red.), Wielkopolska i Wielkopolanie w dziejach polskiej edukacji. Księga jubileuszowa z okazji 50-lecia Zakładu Historii Wychowania na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe”, Studia Edukacyjne, (47), s. 387–390. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/se/article/view/25428 (Udostępniono: 3 czerwiec 2023).